Skip to main content Skip to search

Per september zullen wij de individuele begeleiding aan kinderen die niet naar school kunnen gaan uitbreiden

Individuele begeleiding voor kinderen die tijdelijk niet meer
naar school kunnen

Mijn kind kan niet (meer) naar school. Wat nu?
Het kan voorkomen dat kinderen op school uitvallen. Omdat het onderwijs niet aansluit bij de behoefte van het kind. Of omdat de hele week naar school gaan te belastend is voor uw kind. Bijvoorbeeld bij kinderen met een vorm van autisme of ADHD kan dit voorkomen. Wij begrijpen als geen ander hoe vervelend dit is voor zowel het kind als de ouders. Iedere ouder wil passend onderwijs voor zijn kinderen.

Wij bieden daarom opvang en individuele begeleiding onder schooltijd voor deze kinderen. Deze individuele begeleiding wordt afgestemd op de behoefte van het kind. Het doel hiervan is om schooluitvallers te laten re-integreren op school. Wij stellen samen met u (en school) een plan en leerdoelen op. Welke begeleiding heeft uw kind nodig om weer terug te kunnen keren naar school. Indien gewenst kunnen wij bij overleg met school aanwezig zijn en eventueel bemiddelen.

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten of begeleiding? Neem contact met ons op.