Skip to main content Skip to search

PGB zorg voor kinderen, maar voor wie?

Bij PGB zorg voor kinderen is elk kind welkom!*
De leeftijd ligt ongeveer tussen de 5 en 21 jaar.
Ons specialisme ligt bij het begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsstoornis, denk aan een stoornis binnen het autistisch spectrum, ADD, ADHD, DCD, ODD, OCD, angststoornissen en hechtingsproblematiek. Daarnaast begeleiden we kinderen met een licht verstandelijke beperking, laag en een normaal IQ en hoogbegaafd.

De kinderen die wij begeleiden hebben vaak één ding met elkaar gemeen en dat is dat ze overal tussen wal en schip vallen. Vaak kunnen ze in het reguliere onderwijs niet goed meekomen, hebben ze op het speciaal onderwijs last van andere klasgenoten met ‘speciaal’ gedrag en zijn ze ‘te goed’ voor dagbesteding.

Onze kracht ligt bij het creëren van saamhorigheid. Het belangrijkste voor alle kinderen is namelijk om geaccepteerd te worden zoals je bent. Veel kinderen die bijvoorbeeld op school veel ongewenst gedrag vertonen en soms zelfs thuis komen te zitten kunnen bij ons na een tijdje prima functioneren in een groep.


Hoe komt dat?


Laten we het vergelijken met een kudde paarden. Op het moment dat je 10 paarden die elkaar niet kennen bij elkaar zet veroorzaakt dat grote onrust en paniek. Er wordt zelfs gevochten met elkaar om grenzen en leiderschap aan elkaar aan te geven. Pas na een poos als alle rangordes bepaald zijn komt er rust in de groep.
Maar wat gebeurt er als je een stabiele groep hebt met 1 of 2 leiders en elk paard in die groep kent zijn positie en er komt dan een nieuw paard bij?


Dan bemoeit de leider zich met het nieuwe paard en laat het nieuwe paard zien wat zijn gewenste positie is binnen de groep. De rest van de groep bemoeid zich er nauwelijks mee en laat het werk over aan de leider, zij vertrouwen er immers op dat de leider het beste voorheeft met zijn groep en weet wat goed is voor zijn kudde. Daardoor ontstaat er nauwelijks wrijving en sommige paarden zullen niet eens merken dat er een soortgenoot bij hun kudde is gekomen. Ook het nieuwe paard ervaart minimale spanning en zal zich snel thuis voelen in de nieuwe kudde.


Zo gaat het bij ons ook. Alexander en Esther begeleiden al jaren samen de kinderen. Zij vormen de stabiele basis. Daarnaast zijn er al kinderen die al jaren komen en erop vertrouwen dat als er een nieuw kind in de groep komt Alexander en Esther dat in goede banen leiden. Een nieuw kind zal ook meteen voelen dat er een prettige sfeer heerst en zal daarom minder snel het gevoel hebben dat het zich moet gaan bewijzen of anders voor moet gaan doen dan wie hij is maar dat hij of zij gewoon zichzelf kan zijn bij ons.

Daarnaast zijn wij open en transparant in onze communicatie en wordt er regelmatig gesproken over de obstakels waar de kinderen tegenaan lopen vanwege hun beperking. We leren ze ermee omgaan maar laten ze ook zien dat het niet altijd een beperking hoeft te zijn maar dat een diagnose ook in vele opzichten een verrijking kan zijn. We kijken niet naar de onmogelijkheden maar juist naar de mogelijkheden. Op die manier krijgen de kinderen een veel positiever zelfbeeld wat de ontwikkeling ook weer ten goede komt.

*De locaties waar wij werken zijn helaas niet geschikt voor rolstoelen. Kinderen die rolstoelgebonden zijn kunnen wij om die reden geen geschikte zorg bieden op de zorgboerderij, logeerweekenden en tijdens de vakantie.
Individuele begeleiding door de weeks is wel mogelijk.

Neem contact met ons op