Skip to main content Skip to search

Doelgroep

Voor wie?
De kinderen en jongeren die wij begeleiden zijn ongeveer 6 t/m 21 jaar. Wij bieden jeugdzorg, WLZ-zorg,  verlengde jeugdzorg, WMO-zorg aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD en vormen van autisme. Wij vangen ook kinderen op met andere gedrags – en/of ontwikkelingsstoornissen.

Welke zorg bieden wij?
Het is onze missie om kinderen en jongeren een leuke en leerzame dagbesteding te bieden. Tijdens al onze activiteiten werken wij aan leerdoelen. Wij streven ernaar dat iedereen kan meedraaien in de maatschappij. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk zelfstandig te zijn, te praten over gevoelens en vriendschappen te sluiten met leeftijdsgenoten.

Wij bieden ook hulp aan ouders. Wij kunnen de ouders ontzorgen en ondersteuning bieden wanneer er hulpvragen zijn binnen het gezin. Wij zorgen ervoor dat de ouders en het gezin worden ontlast bijvoorbeeld tijdens onze maandelijkse logeerweekenden. Tijdens de schoolvakanties bieden wij ook opvang en leuke activiteiten aan.

Het kan voorkomen dat kinderen niet mee kunnen komen op school. Wij bieden deze kinderen een dagprogramma aanbieden, met het doel dat zij weer naar school terug gaan. Wij kunnen desgewenst ook bemiddelen tussen de school en de ouders. Meer informatie over schooluitvallers.

Wat is PGB?
Wanneer je kind extra zorg nodig heeft, kan het zijn dat je in aanmerking komt voor PGB. PGB staat voor persoonsgebonden budget. Dit is een subsidie die wordt aangevraagd bij de gemeente of het zorgkantoor. Vraag je je af of je in aanmerking komt voor een PGB of heb je hulp nodig met de aanvraag hiervan?

Bent u geïnteresseerd in onze diensten, dan kunnen wij u helpen met de aanvraag van PGB bij de gemeente of het zorgkantoor. Informatie voor gemeente en zorgkantoren vindt u in de link hieronder.